Briana

Leuke bijverdienste!!!


Copyright 2002-2018

╗ Woordenlijst met uitleg 2
Vervolg-
HOGEPRIESTER(ES):
De leiding van een Coven berust gewoonlijk bij de Hogepriesteres. Zij kan dit samen doen met haar Hogepriester, maar houdt zelf wel de hoogste autoriteit en de eindverantwoordelijkheid. Sommige groepen worden geleid door alleen een hogepriester, meestal omdat er geen vrouw met genoeg ervaring is om deze rol op zich te nemen.

INWIJDING:
In de Craft wordt inwijding gezien als de permanente verklaring die ieder individu aflegt tegenover de Goden. Veel paden binnen de Craft kennen drie graden van inwijding, elk met een ander niveau van verworvenheid en kunde.

KELK:
Een symbool van de Godin. De kelk kan van hout, steen, glas of metaal gemaakt zijn, en zowel onversierd als uitbundig gedecoreerd worden. Wat van belang is, is dat hierin de wijn gaat die wordt gebruikt in de rite van wijn en taart, of het grote ritueel.

KRING:
Deze definieert de gewijde ruimte van de heks. Hij wordt gecreŰerd waar en wanneer nodig. Het trekken van de Kring is maar een onderdeel van de creatie van de gewijde ruimte. Traditioneel trekt een Coven een Kring met een diameter van negen voet ( zo'n 2 meter 75), maar als je alleen werkt maak je hem zo groot of zo klein als je nodig hebt.

KWARTIEREN:
De vier kardinale punten van het kompas: noord, zuid, oost en west, die samenhangen met de richting van de elementen.

LEER:
Kennis die van generatie op generatie is doorgeeven. Oorspronkelijk een mondelinge traditie, maar heel wat hiervan vindt nu zijn weg naar boeken. Veel van de oude leer waarvan in onze wetenschappelijke tijd gedacht werd dat het bijgeloof was, blijkt nu bewezen te kunnen worden en is algemeen geaccepteerd.

MAGIE:
De vaardigheid om verandering te bewerkstelligen door wilskracht. Het is nuttig om eraan te denken dat veel dingen die wij nu vanzelfsprekend vinden, zoals elektriciteit bijvoorbeeld, door onze voorouders als magie beschouwd zouden zijn.

OCCULT:
Letterlijk 'verborgen'(Lat. occultu). Heden ten dage vaak gebruikt als geringschattende term voor alles wat niet begrepen en daarom gevreesd wordt.

ORTHODOX:
Een term die ik gebruik om geloofssystemen aan te duiden waarvan de mensen vaak denken dat ze ouder zijn dan zogenaamde new-age-religies, hoewel het in feite omgekeerd is. Mensen denken bijvoorbeeld dat het christendom ouder is dan de moderne heidense geloofssytemen, terwijl heidendom in feite (waaronder hekserij) tot heel ver voor Christus teruggaat.

OVERGANGSRITEN:
Riten die de overgang markeren van het ene levensstadium naar het andere, zoals geboorte, huwelijk en dood. Hun namen in de Craft-Wiccanisering, handenbinding en terugtrekking - verschillen van de gebruikelijke, wat een weerspiegeling vormt van het andere belang dat heksen aan deze gebeurtenissen toekennen. Er bestaan meer overgangsriten, maar die zijn zelfs in de Craft heden ten dage minder gebruikelijk.

PADWERKEN:
Een vorm van geleide meditatie, waarin je een reis onderneemt die leidt tot een kans om meer te ontdekken dan je al weet. Soms ook 'interactief geleide meditatie'genoemd.

PENTAGRAM:
Een vijfpuntige ster die niet wordt omsloten door een cirkel (vergelijk met pentakel).

PENTAKEL:
Een vijfpuntige ster waarvan de punten een cirkel raken, maar elkaar niet overlappen. Symboliseert de vijf elementen en de Kring van de macht. Het pentakel wordt door vele heksen als sierraad gedragen, maar is ook heel erg in op het moment, dus je weet nooit of de draagster van de Craft is of niet.

PRIESTER(ES)
In de Craft zijn we ieder onze eigen priester of priesteres en hebben we niemand nodig om voorspraak te doen bij of uitleg te geven van de Goden.

RE¤NCARNATIE:
Geloven in re´ncarnatie is geloven dat we vele malen op deze aarde terugkomen, als veel verschillende individuen.

RITE:
Een stukje ritueel dat weliswaar op zichzelf kan staan, maar meestal niet alleen uitgevoerd wordt, zoals de rite van wijn en taart. Een serie riten bij elkaar vormen een ritueel.[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Mijn vrienden / buddies

Muziek